Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments

O autoru

shadow shadow

Kratak životopis

Prof.dr.sc. Kazimir Kauzlarić rođen je 26.02.1929. godine u Fužinama, Hrvatska. Po nacionalnosti je Hrvat. Nakon diplomiranja na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu 1955. god. radio je na rukovodnim radnim mjestima u rudarstvu i metalurgiji bivše Jugoslavije. Doktorirao je 1975. god. na navedenom fakultetu s temom doktorske disertacije vezanom za proračune utjecaja zagađivača na okoliš. Povremeno, pa i sada, predaje ekologiju (zaštita okoliša) na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci. Radio je 12 godina kao stručni savjetnik u ministarstvu nadležnom za okoliš. Vještak (ekološki) je na sudovima Primorsko-goranske županije. Viši je znanstveni suradnik.

Objavio je preko 90 znanstvenih i stručnih radova, pretežno iz ekologije i zaštite okoliša i izradio veći broj projekata, studija i elaborata iz oblasti zaštite okoliša. Na ovim stranicama nalaze se njegova reagiranja na politiku koja dovodi do raspada ekosustava, a posebno ekosustava njegovog rodnog Gorskog kotara.

Što su drugi napisali...

Zbog njegovih bezuspješnih dugogodišnjih nastojanja da se barem zaustavi propadanje šuma Gorskog kotara, goranski pjesnik D. M.  posvetio mu je pjesmu "Gorski javor", u kojoj je gorski javor simbol njegove borbe za zavičaj.

Pjesnik navodi:

"Javor sam posadio na travnjaku ispred rodne kuće u Gorskom kotaru, odakle sam kao i mnogi Gorani otišao za svojom zvijezdom. To je bila veza sa zavičajem. Borio se gorski javor sa suncem, snijegom i kiselim kišama. Borio se i izgorio. Uzalud.

Događa mi se u snu, vidim kako se vraćam zavičaju a javor porastao, šiknuo u nebesa. Možda i nije san? Možda i nije uzalud?"

Pjesnik je ovu pjesmu posvetio svom prijatelju, beskompromisnom borcu za njihov zavičaj, koji se  bezuspješno bori da se zaustavi ili barem uspori propadanje šuma Gorskog kotara i koji je u riječkom Novom listu, između ostalog, naveo:

"Želim živjeti uspravno, kao što uspravno umiru šume moga zavičaja!"

horizontal bar
EkoKutak © 2007 Početna stranicaO autoruRazni dokumentiKontakt, sugestije, komentariKorisni linkovi

Stranice dizajnirao Marin Rončević