Besplatni Web Hosting | Web Hosting | Registracija Domena | Supetar | Jeftinije Telefoniranje | Mikrotik Hrvatska | Croatia Holidays | Croatia Apartments

Priopćenje Komisije Europskih zajednica

 

Naši mediji pod utjecajem državnog aparata obmanjuju javnost i političku elitu o stanju okoliša, pa naši političari obmanjuju javnost o "komparativnoj prednosti Hrvatske kod prijema u EU u pogledu stanja okoliša u odnosu na druge tranzicijske zemlje".

 

Istina je slijedeća :

 

Prema priopćenju Komisije Europskih zajednica od 20. travnja 2004.

http://www.vlada.hr/zakoni/avis-hr.htm   

njihovo mišljenje navodim :

 

"Sustavom kanalizacije služi se 40% populacije, a samo se 12% vode pročišćava (manje od 5% je pročišćeno po drugi put). Da bi se uskladila s pravnom stečevinom Zajednice, Hrvatska će morati izvršiti značajna ulaganja u skupljanje i preradu otpadnih voda, kao i u opskrbu vodom za piće.

Po pitanju industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom, ne postoji niti jedan sustav integriranog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC).

Hrvatska trenutačno ne bi bila u stanju zadovoljiti ograničenja emisija EU-a koja su potrebna za velika postrojenja na izgaranje, te treba razraditi mjere kako bi mogla zadovoljavati nacionalne maksimalne vrijednosti emisija.

Za sada različite strategije ističu zaštitu okoliša, ali je potrebno prenijeti ih u praktične mjere, te se mora voditi računa o aspektima zaštite okoliša u drugim sektorima. Postoje značajne slabosti u primjeni i provedbi koje se moraju početi rješavati prije nego što će se pravna stečevina Zajednice moći učinkovito primijeniti"

Nikola Ružinski, državni tajnik MZOPUIG i voditelj radne skupine za energetiku i okoliš u pregovorima s EU o uvjetima prilagodbe, u medijima (NL, 9.11.2005.) uopće ne spominje problem propadanja šuma i kiselih kiša, iako mu je taj problem dobro poznat.

Naime, u izvornom znanstvenom članku "Štetne posljedice viška N - spojeva u ekosustavu šuma i opskrba pitkom vodom" (T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski, Šumarski list br. 9 i 10/1996), ovi stručnjaci, između ostalog, navode :  "Šume i šumsko tlo nekada su bila zaštićena područja za eksploataciju čiste i pitke vode, dok su danas one zagađene do te mjere da se podzemne vode moraju pročišćavati", Iznenađuje me što je voditelj radne skupine to zaboravio iznijeti u Novom listu.

      Kliknite ovdje za skidanje Word dokumenta